Chứng nhận.

Nhà máy OCM đã đạt được các chứng chỉ:

- ISO 14001:2015

- OHSAH 18001:2017

- cGMP 

iso_14001iso_18001OCM-GMP-EN